O Naszej Firmie
Nasz Zespół
Działalność
Nasze Zasady
Nasza Polityka
Referencje
Współpraca
Produkty
Kontakt
DBPU sp. z o.o.
Nasz Zespół

mgr inż. Joanna Świtlińska-Robutka

główny projektant – uprawnienia do projektowania zgodnie z art. 5
ust. 3 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


mgr inż. Paweł Niemiec

główny projektant - uprawnienia urbanistyczne nr 1685 oraz uprawnienia do projektowania zgodnie z art. 5 ust. 2, 3 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,


oraz projektanci i specjaliści z takich dziedzin jak: architektura, geodezja, ochrona środowiska, ochrona zabytków, infrastruktura techniczna, drogownictwo, ekonomia, prawo, szacowanie nieruchomości.