O Naszej Firmie
Nasz Zespół
Działalność
Nasze Zasady
Nasza Polityka
Referencje
Współpraca
Produkty
Kontakt
DBPU sp. z o.o.
O Naszej Firmie

Nasza działalność trwa od roku 2006 i rozpoczęta została jako przedsiębiorstwo Punkt Joanna Świtlińska-Robutka, które po przekształceniu dokonanym w 2015 roku działa obecnie jako Dolnośląskie Biuro Projektowania Urbanistycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W roku 2016, po 7 latach niezakłóconej współpracy, DBPU sp. z o.o. połączyła się (przez przejęcie) z Lex Urbi sp. z o.o. (dawniej Lex Urbi Paweł Niemiec) i dziś korzystamy z wiedzy i doświadczenia zgromadzonego przez oba te podmioty na przestrzeni wielu lat.

 Obecnie realizujemy projekty na zlecenie wielu gmin na terenie całego kraju, oraz szeregu firm i podmiotów z sektora prywatnego. Aktualnie prowadzimy ponad 120 procedur planistycznych dotyczących zarówno opracowania nowych projektów SUiKZP i MPZP jak również ich aktualizacji. Ponadto dla szeregu samorządów gminnych świadczymy usługi z zakresu przygotowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz usługi konsultacyjne.

 Jakość naszych usług potwierdzona jest licznymi referencjami oraz długą współpracą z wieloma naszymi klientami.