O Naszej Firmie
Nasz Zespół
Działalność
Nasze Zasady
Nasza Polityka
Referencje
Współpraca
Produkty
Kontakt
DBPU sp. z o.o.
Działalność


Działamy na rynku od 2006 roku. Świadczymy usługi z zakresu urbanistyki dla instytucji, firm i osób prywatnych na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w opracowywaniu projektów:

  • studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP),
  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP),
  • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (DWZ). 

Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę realizowanych projektów na wszystkich etapach prac projektowych – począwszy od prac przygotowawczych i analiz wstępnych, przez wykonanie projektu, aż do koordynowania czynności związanych z jego przyjęciem i wprowadzeniem w życie.

Świadczymy, również usługi z zakresu doradztwa urbanistycznego oraz wykonywania analiz zasadności przystąpienia do opracowania SUiKZP i MPZP a także oceny aktualności dokumentów planistycznych.

Podążając za oczekiwaniami naszych klientów, stosujemy w naszej pracy najnowsze dostępne narzędzia i rozwiązania techniczne ze szczególnym uwzględnieniem systemów GIS oraz stale poszerzamy naszą wiedzę merytoryczną poprzez aktywny udział w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach.